สุนทร วิทูสุรพจน์ Language: Thai Pages English Pages

บทความประชุมวิชาการ (นานาชาติ):

 1. W. Musigasarn, S. Witusurapot, W. Chukumnird, J. Sopsuk, R. Jirasontikul, S. Siriraksopon, K. Markvijit and W. Suwannarat “SDL and Advanced Software Engineering Applications: from 3G RRC Protocol to Mahosot”, Proceeding of The 3nd ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 2006, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 291-294. pdf
 2. S. Witosurapot, P. Suriyachai, W. Musigasarn, J. Sopsuk and R. Jirasontikul, “SDL-based RRC Protocol Development using 3GPP specifications”, Proceeding of The 2005 ECTI International Conference (ECTI-CON 2005), 12-13 May 2005, Pattaya, Thailand, pp. 438-441. pdf
 3. A. Palawan, P. Tandayya, and S. Witosurapot, “A Simulation of the HLA infrastructure based on the ns network simulation tool”, the 2004 European Simulation Interoperability Workshop (Euro-SIW), 28 June - 1 July 2004, Edinburgh, United Kingdom, pp. 53-61. pdf
 4. S. Witosurapot, W. Musigasarn, P. Suriyachai and J. Sopsuk, "Experiences on SDL Modelling of RRC protocol in UMTS network", Proceeding of The 1st ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2004), 13-14 May 2004, Pattaya, Thailand, pp. 299-302. pdf
 5. W. Musigasarn, S. Witosurapot, P. Suriyachai, J. Sopsuk and R. Jirasontikul, "Testing of SDL-based RRC Connection Establishment Procedure in the UMTS Networks", Proceeding of The 1st ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2004), 13-14 May 2004, Pattaya, Thailand, pp. 303-306. pdf
 6. S. Witosurapot, T.Smitalampa, W. Musigasarn, P. Suriyachai and W. Suwannarat, "Development of A Ticketing System for Mobile Electronic Transaction Services", International Symposium on Communications and Information Technology 2003 (ISCIT 2003), Songkhla, Thailand, September 2003. pdf
 7. W. Musigasarn, S. Witosurapot, P. Suriyachai and T. Smitalampa, "Life Cycle Oriented Tools and Methodologies for Development of Layer 3 and Above Software for 3G Mobile Telecommunication System", International Symposium on Communications and Information Technology 2003 (ISCIT 2003), Songkhla, Thailand, September 2003. pdf
 8. A. Palawan, P. Tandayya and S. Witosurapot, "An Approach for Analyzing the HLA Performance with the NS Network Simulation Tool", International Symposium on Communications and Information Technology 2003 (ISCIT 2003), Songkhla , Thailand , September 2003. pdf
 9. S. Witosurapot, J. Lambert and I. Ouveysi , "Optimization Flow Control for Aggregate Traffic Handling in the Differentiated Services Internet", IEEE International Conference on Computer and Communications (ICC 2002), NewYork , USA , April 2002. pdf
 10. S. Witosurapot, J. Lambert and I. Ouveysi , "Combinatorial Approach to Optimization Flow Control", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), Pattaya, Thailand, October 2002. pdf
 11. W. Musigasarn, S. Witosurapot, R. Jirasontikul and N.Thongton, "Design of Layer 3 and Above software for 3G Wireless System and Mobile Electronic Transaction Applications", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), Pattaya, Thailand, October 2002. pdf

บทความประชุมวิชาการ (ในประเทศ)

 1. วีระพันธุ์ มุสิกสาร สุนทร วิทูสุรพจน์ และ วินัย สมาน , "การประยุกต์ใช้แผนที่ให้บริการระบุตำแหน่งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุคที่ 3", การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2546, พฤศจิกายน 2546 กรุงเทพมหานคร pdf
 2. สุนทร วิทูสุรพจน์, "เทคนิคสำหรับการให้บริการเชิงคุณภาพกับผู้ใช้เดี่ยวภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ Differentiated Services", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์เพื่อโลกน่าอยู่ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 4-5 กรกฎาคม 2545, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา pdf

บทความทางวิชาการ

 1. สุนทร วิทูสุรพจน์, "CMS กับบทบาทการเป็นเครื่องมือช่วยการศึกษาด้านวิศวกรรมสารสนเทศ", การประชุมสัมมนาวิชาการ "วิศวศึกษา" ครั้งที่ 4, พฤษภาคม 2549, อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา pdf

Valid XHTML 1.1 Valid CSS! ปรับปรุงล่าสุด: 08-10-2006 - 05:11