4910110593 นายอนุกูล คงสกูล

4910110593 นายอนุกูล คงสกูล Modeled Hand Posture Detection and Tracking for Pointing Application, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2553

ปัจจุบันการควบคุมคอมพิวเตอร์ยังจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการควบคุม เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ทางผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบควบคุมคอมพิวเตอร์โดยใช้มือเปล่า โดยนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประมวลผลภาพ เช่น Skin Detection, Motion Detection, ROI Selection และ Blob Analysis มาใช้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้มือเปล่าในการควบคุมเคอร์เซอร์เมาส์ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมแอพพลิเคชั่นต่างๆได้ เช่น ควบคุมโปรแกรม Paint เพื่อใช้ในการการวาดรูป เป็นต้น เมื่อผู้ใช้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์โดยใช้มือเปล่า จึงทำได้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆในการควบคุมคอมพิวเตอร์ หรือขณะนำเสนองานก็ไม่จำเป็นต้องเดินมาควบคุมที่คอมพิวเตอร์ สามารถใช้มือเปล่าควบคุมคอมพิวเตอร์ในขณะการนำเสนองานได้เลย ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผลการทำงานของโปรแกรมนั้น จะสามารถทำงานได้ถูกต้องหากมีการควบคุมเมาส์เพื่อวาดภาพลายเส้นที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เช่น เส้นตรง, สี่เหลี่ยม เป็นต้น แต่หากลายเส้นที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น วงกลม หรือ ตัวอักษร โปรแกรมยังไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

Today there are many difference devices available for hand-based human-computer interaction such as mouse, keyboard etc. For user convenience we develop the program that can use bare-hand for interact computer with vision-base technique such as skin detection, motion detection Blob Analysis and ROI selection. User can control mouse’s cursor with bare hand in order to drawing or selecting something. When user can control computer with his/her hand the presentation will be easily because the presenter does not to move back and forth between computer and screen to control its, user can control its with bare-hand in front of the screen. Additional this program will take a closer look at human-computer interaction or natural interaction between human and computer. According the testing result, this program work with simple free-hand drawing such as vertical line, horizontal line, triangle etc. but complex free-hand drawing such as circle or text drawing etc. is not work well.

Related posts: