4610132 นายฐานิศร์ เฉลิมบุญ

4610132 นายฐานิศร์ เฉลิมบุญ,  Motion Detection by Optical flow estimation, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

4610132โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลภาพเพื่อใช้ในระบบตรวจสอบผู้บุกรุกหรือระบบเฝ้าระวัง ซึ่ง motion detection เป็นหนึ่งในวิธีสำคัญเพื่อตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่  โดยได้เน้นไปที่กรณีศึกษาในกรณีที่ตัวกล้องสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยได้ โดยที่การใช้เทคนิค background subtraction ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ การจับความเคลื่อนไหวโดย optical flow จึงได้ถูกนำมาใช้ โดยสามารถใช้ในการหาความเร็ว ทิศทางของวัตถุ และยังสามารถแยกแยะและระบุวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ได้  สำหรับอัลกอริทึมที่ได้พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงการทำงานในแบบเรียลไทม์ ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย

Abstract

The aim of this project is emphasized on the development of image processing technique applied for the surveillance system. Motion detection is one of the most important methods in order to detect the moving object in a scene. We focalize on the case study that the camera is also moving which the classical background subtraction techniques can not be applied. Motion detection from optical flow is then considered. Optical flow field image represents the projective motion field of moving objects in the real 3D space. It can be expressed in term of the speed and direction of each local image pixel.   By applying our classification method on these characteristics, the moving objects in the considering image could be segmented and identified. Our algorithm developed in this project is also taken in to account the computational time that must be executed in real time. Hopefully, the encouraged results from this project will significantly contribute to the development of an intelligent security system.

Related posts: