4910110300 นายพงศธร ชวลิตสิทธิกุล

4910110300 นายพงศธร ชวลิตสิทธิกุล, Marker Analysis for Surveillance Control System, Prince of Songkla University, ปีการศึกษา 2552


เนื่องจากระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวในปัจจุบันได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมด้านการบันเทิง แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานดังกล่าวผู้ใช้มีข้อจำกัดด้านราคา แต่ในโครงงานนี้เรามีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบขึ้นมาให้ใช้งานง่ายและมีราคาที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีความเชี่ยวชาญการใช้งาน marker แบบ 2 มิติโดยรับภาพจากเวบแคม(web camera)
โดยระบบนี้สามารถตรวจจับและติดตาม marker ที่เป็นสีเฉพาะที่ติดอยู่บนถุงมือ เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของมือ สำหรับรูปแบบของการจดจำคำสั่งทีเป็นลักษณะเฉพาะ พวกเราสามารถประเมินค่าการแสดงออกของระบบภายใต้ เวลาจริงซึ่งมีข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมจริงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Conventional motion capture systems have used widespread especially in the entertainment industry. However, their usage as real time user input devices has been limited by their price. In this paper, we propose an easy-to-use and inexpensive system that facilitates 2-D user-input using video-based markers analysis captured from a consumer grade webcam.
Our system detects and tracks a specific pattern of color marker on cloth glove for hand pose analysis. Some features are observed allowing us to recognize the particular commands. We evaluated the performance of system under real time constraint in real environment with a practical application.

Related posts: