คำคมของผมเอง

คำคมเหล่านี้บางส่วนเป็นคำสอนของพ่อผม (F) บางส่วนผมคิดขึ้นเองจากประสพการณ์ (M) และบางส่วนพบเห็นจากที่ต่างๆแล้วยึดเป็นคติสอนใจ (O) ผมจึงบันทึกไว้เพื่อเตือนให้ระลึกถึง

 • ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด (M)
 • การสอนให้คนทำความดีด้วยการบอกว่าอย่าทำความชั่ว มันทำให้เขาไม่รู้จักความดี (M)
 • จงรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำ (M)
 • จงรักษาสมดุลย์ระหว่างความคิดและการกระทำ (ความฝันและความจริง, โลกเสมือนและโลกแห่งความจริง) (M)
 • ลูกต้องเก่งกว่าพ่อ น้องต้องเก่งกว่าพี่ ชาติถึงจะเจริญ (F)
 • คนจะงาม งามน้ำใจ ใช่ใบหน้า,
  คนจะสวย สวยกริยา ใช่ตาหวาน,
  คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน,
  คนจะรวย รวยศีลทาน ใช่บ้านโต (O)
 • ใครดี จงดีตอบ,
  แม้นใครชอบ จงตอบแทน,
  ใครร้าย จงร้ายแสน,
  ให้เหมือนแม้น ที่ทำเรา (O)
 • เลิกขี้เกียจ ด้วยการเลิกใช้คำว่าขี้เกียจ (M) - เวลาที่คุณไม่ทำอะไร เป็นเพราะคุณไม่ยากทำมันต่างหาก
 • ลูกไม่มีนมกิน หน้าที่ใคร หน้าที่พ่อ, ในครัวไม่มีข้าวสารหุง หน้าที่ใคร หน้าที่พ่อ (F) - พ่อต้องเป็นผู้นำครอบครัว หาเลี้ยงครอบครัว
 • เริ่มต้นครั้งที่ร้อย ดีกว่าท้อถอยครั้งที่พัน (O)
 • ในบรรดาคนที่คิดได้ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ (M)
 • มองโลกให้กว้าง แล้วจะเห็นความสัมพันธ์ของทุกๆสิ่ง เมื่อคิดแก้ปัญหา ก็จะแก้ได้อย่างสมบูรณ์ (M)
 • sex คืออารมณ์ ความรักคืออุดมการณ์ (M)
 • Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change.
  ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง (O)
 • Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.
  อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง (O)
 • First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Epictetus (55-135 C.E.)
  สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ (O)
 • เมื่อไรที่คุณรู้ว่า ยังไม่มีใครในโลกนี้ที่ คิด/ทำ/แก้ปัญหา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น มันหมายความว่าคุณเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องนั้นๆพอควรแล้ว (M)
 • ความสำเร็จเกิดจากการไม่ยอมแพ้ (M)
 • คนเราจะอยู่กันยืดหรือไม่ให้ดูที่ตอนทุกข์ ไม่ใช่ตอนสุข (M)
 • The strength of man is in forebearance. ลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องรู้จักควบคุมตัวเอง (O)
 • อย่าหัวเราะเยาะความฝันของผู้อื่น คนที่ไม่มีฝันก็เหมือนไม่มีอะไร (O)
 • ผู้นำ...ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ (O)

since September 2002
Web Counter by http://www.digits.com
Last updated : Wednesday, 13 October, 2004 23:54

Copyright © 2002-2004 Somchai LIMSIRORATANA. All rights reserved.