ประวัติความเป็นมา

15 พฤษภาคม 2546
จัดโครงสร้างของการ build ใหม่ รวม API document ไว้ใน binary build เลย
9 พฤษภาคม 2546
เพิ่มคำอธิบายและโปรแกรมตัวอย่าง examples/TestProperty.java เข้ามา และทำ jar file สำหรับเตรียมเขียนบทความเกี่ยวกับ การสร้าง PropertyTable ด้วย Reflection, ปรับเป็นรุ่น 0.1.1c
5 พฤษภาคม 2546
เพิ่ม org.vsl.lib.ui.PropertyTable สำหรับเป็น Property Editor โดยเอามาจากโปรแกรมเก่าที่เคยเขียนไว้ และปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้นคือ รวม PropertyTableModel ไว้เป็น inner class เลย, ปรับเป็นรุ่น 0.1.1b
4 พฤษภาคม 2546
เพิ่ม CellIndependentTable, CellIndependentTableModel สำหรับแก้ปัญหา การใช้งาน JTable ที่มีข้อมูลหลายชนิดอยู่ใน column เดียวกัน โดยมีรายละเอียดเขียนเป็นบทความไว้แล้ว และปรับเป็นรุ่น 0.1.1a เพราะยังเขียน document ไม่เสร็จ
29 มกราคม 2546
กำลังคิดว่าจะนำ NetBeans มาใช้ดีกว่าพัฒนาเองทั้งหมด แต่ก็ยังสับสนกับเรื่องสัญญาอนุญาติอยู่(License) ว่าเราจะสามารถนำมาใช้ทำอะไรได้บ้างอย่างไร
11 มกราคม 2546
ผมได้พัฒนา VirtualSL ด้วยการเริ่มที่ FileSystemPane ซึ่งจะเป็น UI ที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการกับไฟล์ได้ โดยโครงสร้างจะทำไว้ให้สามารถประยุกต์ใช้กับระบบไฟล์ใดๆก็ได้ เช่น มอง zip ไฟล์ หรือ mailbox เป็นระบบไฟล์หนึ่ง เป็นต้น แต่เมื่อพัฒนามาถึงจุดที่เรื่องหลักๆใช้งานได้แล้ว ผมก็หยุดพัฒนาเพื่อเขียนคำอธิบาย แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์สักที จนวันนี้ผมคิดว่าควรจะเปิดออกมาให้หลายๆคนได้เห็นก่อน จึงออกมาเป็นรุ่น 0.1.0
12 ตุลาคม 2545
นำ FileSystemPane มาใช้สร้าง UI ของ โปรแกรมจัดการไฟล์ และ โปรแกรมบีบอัดข้อมูล รุ่น 0.1
19 กันยายน 2545
FileSystemPane สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์, สร้างไฟล์/โฟลเดอร์ใหม่ และลบทิ้งได้
10 สิงหาคม 2545
จัดเตรียมรุ่น 0.1 โดยเริ่มที่ UI สำหรับการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบไฟล์ใดๆ org.vsl.lib.ui.filesystem
22 มิถุนายน 2545
เมื่อสมัยที่ผมเรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (พ.ศ. 2531) ผมได้อ่านบทความหนึ่งจากนิตยสารคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแนวความคิดที่จะทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้นพอๆกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ที่สามารถนำชิพที่สร้างไว้เป็นตัวๆมาประกอบกันเป็นวงจรได้เลย บทความนั้นมีชื่อเรื่องว่า Software IC ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ผมชอบมาก แต่ในสมัยนั้นยังเป็นเรื่องยากเพราะมีแต่ภาษาที่เป็นแบบโครงสร้าง เช่น ภาษา Pascal และ C เป็นต้น ตั้งแต่นั้นมา ผมก็ไฝ่ฝันที่จะสร้าง คลังเก็บชิ้นส่วนของโปรแกรมที่จะนำไปประกอบได้ง่ายๆ ผมจึงตั้งชื่อมันว่า Software Library แต่จนแล้วจนรอด ผมก็ไม่สามารถรวบรวมออกมาได้สักที เพราะความที่ด้อยประสพการณ์ และยังคิดไม่ออกว่าจะทำให้นำไปใช้งานได้ง่ายๆได้อย่างไร จนเมื่อมีหลักการโปรแกรมแบบออบเจ็ค(Object-oriented programming) เกิดขึ้นมา ผมก็สนใจมากเพราะคิดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้แน่นอน จึงเริ่มศึกษาภาษา C++ และในขณะนั้น อินเตอร์เน็ตก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ผมจึงคิดที่จะสร้างเป็นห้องสมุดซอฟต์แวร์บนอินเตอร์เน็ต จึงได้เพิ่มอีกคำหนึ่งเข้าไป เป็น Virtual Software Library ในที่สุด แล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่ผมยังไม่ได้ลงมือทำเลย (โปรแกรมเก่าๆที่เคยทำไว้ก็ใช้ไม่ได้เสียแล้ว เพราะระบบต่างๆมันเปลี่ยนไปเร็วมาก) จนมีภาษา Java เกิดขึ้นมา และเน้นที่การเขียนครั้งเดียวทำงานได้ทุกระบบด้วย จึงเป็นสัญญานให้ผมลงมือทำมันได้แล้ว แต่ผมก็เสียเวลาศึกษาภาษา Java ไปตั้งนาน และมัวแต่สนใจศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมามากมายจนแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเลย ผมจึงคิดว่า ถ้าไม่เริ่มต้นก็ไม่มีวันได้ทำเสียที จึงตัดสินใจเริ่ม ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

ซอฟต์แวร์ชุดนี้ ตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้ทุกๆคนได้นำไปใช้ประโยชน์ จึงกำหนดให้เป็นซอฟต์แวร์เสรี และมีสัญญาอนุญาตแบบ LGPL

since September 2002
Web Counter by http://www.digits.com
Last updated : Thursday, 4 December, 2003 14:07

Copyright © 2002-2004 Somchai LIMSIRORATANA. All rights reserved.