WebDBObject Project

WebDBObject คืออะไร?

WebDBObject คือโปรแกรมจัดการเนื้อหาเว็บ หรือที่เรียกกันว่า Web Content Management System (CMS) นั่นเอง โดยจะนำเทคโนโลยี สามชนิดมาทำงานร่วมกันคือ Web, Database และ Object-oriented

ทำไมจึงคิดสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้?

 • ความต้องการ - จากแนวโน้มที่ข้อมูลต่างๆนับวันก็จะอยู่บนอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่เอกสารที่ทำเป็นโฮมเพจเท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลแบบอื่นๆ เช่น โปรแกรม, เพลง และ ภาพยนต์ เป็นต้น ความต้องการโปรแกรมที่ช่วยจัดการข้อมูลเหล่านี้ ให้เข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ก็ยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วย
 • ให้บริการ - ไม่เพียงแต่การเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น ยังสามารถให้บริการต่างๆได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การจองตั๋ว, การสนทนา หรือ การซื้อขาย เป็นต้น
 • จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ - ลดความซ้ำซ้อน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ - จากแนวโน้มที่จะมีบริการต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นก็จะใช้ทำงานอยู่ที่เครื่องแม่ข่าย ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้
 • เทคโนโลยีของไทย - มีซอฟต์แวร์ด้านนี้อยู่มากมาย ทั้งที่ขาย และที่เป็นซอฟต์แวร์เสรี แต่ก็อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ทั้งหมด ถ้าเรามีเทคโนโลยีของเราเอง จะทำให้เราสร้างบริการใหม่ๆออกมาได้อย่างที่เราต้องการ
 • เพื่อคนไทย - โครงการนี้ตั้งใจจะทำเป็นซอฟต์แวร์เสรีโดยจะเปิดเผยซอร์สโค้ด และไม่ได้ปิดกั้นชาวต่างชาติ เพียงแต่การเขียนเอกสารหรือคำอธิบายต่างๆจะใช้ภาษาไทย เป็นหลัก เพื่อความสะดวกในการพัฒนา

เป้าหมาย

เพื่อสร้างระบบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเนื้อหาบนเว็บ โดยเป็นระบบขนาดเล็กสำหรับใช้ส่วนตัว หรือภายในสำนักงานขนาดเล็ก

ปัญหา

 1. ลิ้งค์ขาด - จะทำอย่างไรให้ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บ มั่นใจได้ว่าลิ้งค์ไม่ขาด ไม่ว่าจะเป็นลิ้งค์ภายในหรือภายนอก หรือจะมีการย้ายข้อมูลไปไว้ที่อื่นๆ
 2. ข้อมูลเปลี่ยน - จะทำอย่างไรให้ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บ สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาเว็บได้อย่างสะดวก และมั่นใจได้ว่า เนื้อหาที่เกี่ยวข้องทุกส่วนได้รับการปรับเปลี่ยนหมดทุกจุด
 3. ข้อมูลอยู่ไหน - จะทำอย่างไรให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วที่สุด
 4. ข้อมูลซ้ำซ้อน - จะทำอย่างไรให้เนื้อหาบนเว็บซ้ำซ้อนกันน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. แสดงผลหลายแบบ - ปัจจุบันมีอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ จะทำอย่างไร ให้ข้อมูลเดิมแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ โดยปรับแต่งน้อยที่สุด

หลักการโดยย่อ

ตามหลักการที่ผมวางไว้ตอนนี้คือ จะสร้างให้ผู้ดูแลเว็บมองเนื้อหาของเว็บทั้งหมดเป็นข้อมูลล้วนๆนะครับ เก็บไว้ในฐานข้อมูล การเพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไรจะเป็นการแก้ไขในฐานข้อมูลทั้งหมดครับ เสร็จแล้ว หน้าโฮมเพจแต่ละหน้าจะ generate ออกมาโดยสร้างจาก template ครับ ซึ่งคงจะเป็น XML ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ไม่ต่างจากทิศทางของโปรแกรมประเภทนี้นัก สิ่งที่จะแตกต่างไปคือ ผมจะเพิ่มส่วนที่เป็น Object เข้าไปด้วย ซึ่งจะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น จะง่ายอย่างไรโปรดอ่านหลักการอย่างละเอียดนะครับ

ผู้ร่วมพัฒนา

หากท่านมีเวลา และสนใจจะเข้าร่วมพัฒนาโครงการนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่านไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมระดับเยี่ยมยอด เพราะโครงการนี้ไม่ได้มีงานเขียนโปรแกรมอย่างเดียว งานด้านอื่นๆ เช่น เขียนคู่มือการใช้งาน, รับฟังความคิดเห็น หรือ การทดสอบโปรแกรม ล้วนมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวโปรแกรมเลย แม้กำลังจากท่านเพียงเล็กน้อย ก็สามารถช่วยให้โครงการนี้ก้าวหน้าได้

เนื่องจากขณะนี้เรายังไม่มีโฮมเพจของโครงการอย่างเป็นทางการ การติดต่อขอให้ติดต่อผมโดยตรงไปก่อนนะครับ

 1. อ.สมชัย หลิมศิโรรัตน์
 2. อ.วโรดม วีระพันธ์

Implementation

กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนารุ่น 0.0.2

since September 2002
Web Counter by http://www.digits.com
Last updated : Friday, 17 September, 2004 23:27

Copyright © 2002-2004 Somchai LIMSIRORATANA. All rights reserved.