รางวัล Bronze Award โครงการประกวด SAMART INNOVATION AWARDS 2009
bronze1 รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ พร้อมด้วยทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (CNR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Bronze Award ประเภท Business Software ในโครงการประกวด SAMART INNOVATION AWARDS 2009 จากทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 12 ทีม จากทั่วประเทศ โดยมีศิษย์เก่าของคณะฯ นายกิตติศักดิ์ พึ่งถิ่น เป็นผู้ร่วมโครงการ
 
 
bronze2

     โครงการประกวดดังกล่าว จัดโดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ทั้งนี้ได้มีโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถของคนไทย ในการคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ สร้างเพิ่มพูนศักยภาพของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย และสร้างประโยชน์ทางด้านซอฟต์แวร์ ให้กับสังคมไทย สนับสนุนชุมชนนักคิด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและโอกาสทางธุรกิจด้าน ซอฟต์แวร์ไทย ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถของไทย

     รศ.ดร.สินชัย กล่าวว่า "ผลงานที่ได้รับในครั้งนี้มีทีมงานที่ดีจากภาควิชาฯ ในการช่วยพัฒนาซอฟท์แวร์ คือ รศ.ทศพร กมลภิวงศ์ อาจารย์สุธน แซ่ว่อง ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ และศิษย์เก่าซึ่งปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิจัย ของสถานวิจัย CNR คือ นายกิตติศักดิ์ พึ่งถิ่น สำหรับผลงาน ชื่อผลงาน : Interactive Examination Management System (iEMS) ได้รับรางวัล Bronze Award ประเภท Business Software โดยได้พัฒนาให้เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับการวัดผลการสอบ การทดสอบ การประเมินผล เป็น Web-based application และระบบนี้ยังออกแบบมาให้เป็นระบบที่มีการโต้ตอบกับผู้ทำชุดข้อสอบ ใช้งานง่าย รองรับการทำงานได้หลากลาย และมีประโยชน์หากผู้ใช้นำไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ อาทิ ถ้าใช้กับการเรียนการสอน ผู้เรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์คือสามารถตรวจคำตอบได้อัตโนมัติ และมีข้อดีและจุดเด่นอีกหลายอย่าง คือ สร้างข้อสอบได้หลากหลายรูปแบบ การจัดการคลังข้อสอบ และทำให้การวัดผลเป็นเรื่องง่าย จึงเหมาะสำหรับในไปใช้ให้ประโยชน์กับทางด้านการศึกษา"

  
 
bronze3       bronze4